Frissítve: 14.10.2022

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, csak elektronikus, online formában jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek. Hatálya a szolgáltató https://www.red-life.net honlapján és nemzetközi aldomainjein meghatározott jogviszonyokra terjed ki. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan elérhetők a weboldal lábléc menüjéből.

A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

A red-life.net és az adott országokhoz tartozó weboldalváltozatok (nyelvi mutációk) üzemeltetője és tulajdonosa a Szolgáltató:Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

ELÉRHETŐSÉGEK:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - magyar, english, deutsch) - munkaidő 09.00-18.00!


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket ("Szerződés", "Feltételek") a https://red-life.net ("weboldal", "Webhely") használata előtt. Ez a megállapodás a https://red-life.net webhely használatára vonatkozó jogilag kötelező érvényű feltételeket tartalmazza.

1. BEVEZETÉS

1.1 A weboldal nem egy állásközvetítő ügynökség webhelye, hanem egy felnőtt állásajánlatokkal, munkákkal foglalkozó hirdetőoldal platform, amely mind a escort-ügynökségek, hostess-ügynökségek, magánházak, erotikus klubok, sztriptízklubok, webkamerás stúdiók és masszázsstúdiók számára készült.

1.2. Az Weboldal szolgáltatásának célja, hogy lehetőséget biztosítson a felhasználók számára felnőtt álláshirdetések közzétételére. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a regisztrált Tagok hozzáférjenek más regisztrált természetes személyek adatlapjaihoz, és kapcsolatot létesítsenek velük.

1.3. A jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN nem szabályozott kérdésekben és azok értelmezése során az EC, EU és nemzetközi jogszabályok az irányadóak, a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kivétel nélkül normatívnak és kötelező érvényűnek minősülnek a felekre nézve.

1.4. Azzal, hogy bármilyen módon eléri vagy használja a Webhelyet, beleértve, de nem kizárólagosan, a webhely meglátogatását vagy böngészését, vagy tartalom vagy egyéb anyagok hozzájárulását a webhelyhez, Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket.

Weboldalunk használatához legalább 18 évesnek kell lennie. Weboldalunk használatával és a jelen használati feltételek elfogadásával Ön szavatolja és kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét.

1.5. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával / regisztrációjával kijelenti és elismeri, hogy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, valamint a honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit elolvasta és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul, valamint üzletszabályzat, kedvezmények nyújtásának feltételei.

1.6. A hibásan és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelmekért, egyéb problémákért, hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a felhasználók a Szolgáltatónak fel nem róható okból elfelejtették jelszavukat, vagy fiókjukat illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé teszik. Az elfelejtett jelszó helyett a felhasználó kérhet újat.

1.8. A Felhasználók a weboldalra való belépéskor hallgatólagos magatartással nagykorúnak, 18. (más országokban 21. életévüket betöltöttnek) a weboldalra való belépéshez szükséges linkre kattintva kijelentik magukat, és tudatában vannak annak, hogy a weboldal látogatása, ill. az erotikus tartalmak megtekintését a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti ország nemzeti jogszabályai nem tiltják, és ez nem ellentétes semmilyen kötelező előírással.

1.9. A felhasználó nem jogosult a weboldalt olyan célra használni, amely törvénytelennek, tisztességtelennek tekinthető, vagy károsítja a weboldalt vagy harmadik személyeket.

1.10. Weboldalunk tárhelyszolgáltatónak számít, ahol a hirdetők profilját összekapcsoljuk a látogatók profiljával. A Szolgáltató csak a hirdetői és kapcsolattartási platform moderálásáról és adatvédelméről gondoskodik.

2. SZELLEMI TULAJDON

2.1. A Weboldal és annak eredeti tartalma, funkciói és funkciói a Szolgáltató tulajdonát képezik, és nemzetközi szerzői jogi, védjegy-, szabadalom-, üzleti titok- és egyéb szellemi tulajdonjogi vagy tulajdonjogi törvények védik.

Szigorúan tilos:

 • a weboldal tartalmának másolása (más weboldalon történő felhasználás)
 • a weboldal tartalmával kapcsolatos értékesítés, bérbeadás vagy értékesítési tevékenység végzésére
 • a weboldal tartalmának bemutatása a nyilvánosság számára
 • másolni, sokszorosítani vagy bármilyen jellegű tartalmat kereskedelmi célokra felhasználni
 • módosítani a weboldal tartalmát
 • bármilyen tartalom üzleti célú továbbértékesítése vagy felhasználása (pl. hírlevél)

3. ELFOGADHATÓ HASZNÁLAT

3.1. Semmilyen módon nem használhatja a Webhelyet, amely kárt okoz vagy okozhat a Webhelyben, vagy rontja a Webhely elérhetőségét; vagy bármilyen módon, amely jogellenes, illegális, csalárd vagy káros, vagy bármilyen jogellenes vagy káros céllal vagy tevékenységgel kapcsolatos.

3.2. Nem használhatja a Webhelyet olyan anyagok másolására, tárolására, hosztolására, továbbítására, küldésére, felhasználására, közzétételére vagy terjesztésére, amely bármilyen kémprogramból, számítógépes vírusból, trójai falóból, féregből, billentyűleütés-naplózóból, rootkitből vagy egyébből áll (vagy azokhoz kapcsolódik): rosszindulatú számítógépes szoftverek.

3.3. Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem végezhet szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet (beleértve, de nem kizárólagosan az adatgyűjtést, adatbányászatot, adatkinyerést és adatgyűjtést) a Weboldalon vagy azzal kapcsolatban.

3.4. Nem használhatja a Webhelyet kéretlen kereskedelmi közlemények továbbítására vagy küldésére.

3.5. Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem használhatja a Webhelyet marketinggel kapcsolatos célokra.

4., REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI TARTALOM ÉS ZÁRADÉKOK

4.1. A felhasználói tartalmakra vonatkozó szabályok a regisztrált felhasználók által feltöltött minden egyes tartalomra (beleértve a szövegeket, képeket, videókat és egyéb tartalmakat) érvényesek.

4.2. A jelen Szerződés értelmében a felhasználók felelősséget vállalnak az általuk közzétett információkért. A valótlan és jogsértő adatok közzététele a Szerződés azonnali felmondását és a regisztrált Tag kitiltását vonja maga után.

 • Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy eszközeink és lehetőségeink a Tagok minőségének, kompatibilitásának vagy biztonságának ellenőrzésére korlátozottak, továbbá ez vonatkozik a Weboldalon közzétett információk igazságtartalmára, pontosságára vagy teljességére is. Mivel a Weboldalon közzétett információkat nem minden esetben vizsgáljuk felül, Ön a jelen szerződést aláírja azzal, hogy elfogadja, hogy az összes többi Tagra vonatkozó információ pontatlan vagy megtévesztő lehet a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt tilalmak ellenére.
4.3. Nem vállalunk felelősséget az Weboldalon közzétett tartalom és a felnőtt állásajánlatok tényleges feltételei közötti eltérésekért. A Szolgáltató törekszik a felnőtt állásajánlatok közé nem tartozó tartalmak kiszűrésére, azonban az állásajánlatokon megjelenő tartalmak eltérhetnek a valóságtól, illusztrációk lehetnek.

4.4. Ön világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet biztosít számunkra, hogy felhasználjuk, reprodukáljuk, adaptáljuk, közzétesszük, lefordítjuk és terjesztjük a tartalmat bármely meglévő vagy jövőbeli médián. Ön továbbá biztosítja számunkra ezen jogok továbbengedélyezésének jogát, valamint jogot ad arra, hogy e jogok megsértése miatt keresetet indítsunk.

4.5. Ön szavatolja és kijelenti, hogy tartalma megfelel a jelen használati feltételeknek.

4.6. Az Ön tartalma nem lehet illegális vagy jogellenes, nem sértheti harmadik fél törvényes jogait, és nem lehet alkalmas arra, hogy jogi lépéseket indítson akár Ön, akár ellenünk, akár harmadik fél ellen (minden esetben a vonatkozó jogszabályok értelmében).

4.7. Nem küldhet be olyan tartalmat a Webhelyre, amely fenyegetett vagy tényleges jogi eljárás vagy más hasonló panasz tárgya vagy volt.

4.8. Nem küldhet be olyan fotót a Weboldalra, amelyen szöveges hivatkozások, logók, telefonszámok vagy e-mail címek szerepelnek. Az ilyen képeket értesítés nélkül eltávolítjuk.

4.9. Fenntartjuk magunknak a jogot a Weboldalunkra beküldött, a szervereinken tárolt, illetve a Weboldalunkon tárolt vagy közzétett anyagok szerkesztésére vagy eltávolítására.

4.10. A weboldal különbséget tesz a hirdető Felhasználók (hirdetők) és a normál Felhasználók (jellemzően álláskeresők) között, amelyeket együttesen Tagoknak nevezünk.

4.11. A szolgáltatásokat önkéntes döntés alapján csak nagykorúak vehetik igénybe.

4.12. Abban az esetben, ha a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a Feltételekben meghatározott tartalmat. Amennyiben a Felhasználó a feltételeket nem fogadja el, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4.13. A megfelelő négyzet bejelölésével a felhasználó megerősíti, hogy a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK tartalmát, valamint az Adatkezelési Tájékoztató feltételeit elolvasta és elfogadta, hozzájárul az adatkezeléshez.

4.14. A felhasználók a regisztráció során kötelesek saját, valós személyes adataikat megadni. Abban az esetben, ha a felhasználók valótlan vagy más személyhez kapcsolható adatot adnak meg regisztrációjuk vagy felhasználásuk során, a létrejövő szerződés érvénytelennek minősül. A Szolgáltató kizárja felelősségét abban az esetben, ha a felhasználó más megbízásából vagy más adataival veszi igénybe a weboldal szolgáltatásait.

4.15. A regisztráció ingyenes, csak a hirdetésért és a speciális használatért kell fizetni.

4.16. A regisztrációhoz csak egy e-mail cím és egy jelszó szükséges, ezt követően meg kell erősíteni, így tudnak belépni a weboldalra.

4.17. Reklámhelyek és felületek a regisztrációs profilban vásárolhatók meg. Ez történhet regisztrációval vagy bármikor később.

4.18. A hirdetők személyes adataik megadásával hozzájárulnak az adatkezeléshez, ami azt jelenti, hogy egyéni vagy különleges adatok megosztásáról döntenek. A weboldalon profilalkotást nem végzünk, az adatvédelmi tájékoztatón kívül az adatokat más célra nem használjuk fel, de mivel az oldal hivatalos, felhívjuk a hirdetők figyelmét, hogy mások visszaélhetnek adataikat, ezért óvatosnak kell lenniük az adatok és információk megosztásával.

4.19. A weboldalon található képeket a regisztrált hirdetők töltik fel, így a fotókért, azok valódiságáért és szerzői jogáért, valamint a fotókhoz tartozó szövegért a felhasználó a felelős.

4.20. Minden felhasználó jogosult saját döntése alapján és saját felelősségére felvenni a kapcsolatot a hirdetőkkel anélkül, hogy ehhez a Szolgáltató hozzájárulását, ellenőrzését vagy engedélyét kellene kérnie, azonban a Szolgáltató szeretné megszabadítani a rendszert a hamis profiloktól, amelyekben a Felhasználó is szabadon részt vehet.

4.21. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmat módosítsuk, szerkesszük vagy töröljük, függetlenül attól, hogy azt a szervereinken tároljuk, vagy a weboldalon látható, ha másokat sértő, ha minősége, tartalma és stílusa nem megfeleljen a weboldal általános szellemiségének, szellemiségének, szabványainak, vagy ha a tartalmat feltöltő személy megsértette az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szabályait.

4.22. tilos a felhasználóknak több fiókot létrehozni a felhasználók félrevezetésének elkerülése érdekében.

5. KREDIT, VIRTUÁLIS PÉNZ, FIZETETT HIRDETÉSEK

5.1. A felhasználók feltölthetnek kreditet (virtuális pénzt) saját profiljukba. 1 kredit értéke 1 euró.

5.2. A hirdető felhasználó kiválasztja a kredit mennyiségét és a rendszer a hirdetés vásárlásához további számlaadatokat kér, majd visszaigazolást kér. A visszaigazolást követően Ön online fizetési partnerünk oldalára kerül, ahol normál banki rendszeren keresztül fizet bankkártyával, vagy egyszerű banki átutalással utalja át a pénzt.

5.3. A felhasználók a feltöltött kreditből (virtuális pénzből) kiemelt állásajánlatokat (apróhirdetések, főoldali ajánlott munka hirdetések) és marketing célú Bannereket vásárolhatnak. Áruk kreditben és euróban a termék típusától, a kiválasztott országtól és a hirdetési időszaktól függ. A fizetési lehetőségekről és árakról a hirdetési árak menüpontban talál bővebb információt. Hirdetésének aktiválásához a fizetést követően legfeljebb 48 óra szükséges, de az apróhirdetés kiemelés automatikus és azonnali.

5.4. Mivel a külső hivatkozásokat a szolgáltató nem ellenőrzi, és a kapcsolódó oldalak nem a mi birtokunkban vannak, kérjük, mielőtt egy harmadik fél tulajdonában lévő oldalra kattintana, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi közleményt és a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET.

5.5. A Felhasználó háromféleképpen léphet kapcsolatba a hirdetőkkel:

 • Abban az esetben, ha a kiválasztott hirdető megadta a telefonszámát, a felhasználó közvetlenül kapcsolatba léphet a hirdetővel.
 • A Banner egy weboldalra irányítja a felhasználót, ahol megadják a közvetlen elérhetőségeket.
 • E-mailek útján.
5.6. A Szolgáltató segíti a felek közötti kommunikáció megindítását, de abban nem vesz részt. A kommunikáció, az e-mailek cseréje a Tagok e-mail fiókján keresztül történik, ahová a Szolgáltatónak nincs rálátása. A Szolgáltató a kommunikáció indítására szolgáló lapot biztosít, ahonnan a Felhasználó Tag elküldheti a kezdő üzenetet és az e-mail címet. A Felhasználó elérhetőségének és üzenetének megismerése – a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatok adatvédelmi szempontú továbbításához – a hirdető saját levelezőrendszerében válaszolhat, saját e-mail címéről válaszolhat és folytathatja kapcsolatok építése.

6. VISSZAFIZETÉSI GARANCIA SZABÁLYZAT

6.1. Szeretnénk megőrizni a felhasználók elégedettségét, így minden visszatérítési kérelmet eseti alapon kezel a fogyasztói ügyfélszolgálatunk. A felhasználók a vásárlástól számított 48 órán belül jogosultak a visszatérítési garanciát igénybe venni új megrendelés esetén.

 • A visszafizetési garancia akkor érvényes, ha bizonyítható, hogy a vásárlás jogellenes vagy jogosulatlan volt, vagy az okot elfogadhatónak találtuk.
6.2. A felhasználó, ebben az esetben a fogyasztó elfogadja, hogy nem élhet elállási jogával:

 • a szolgáltatás teljesítését követő szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetén, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes hozzájárulását követően kezdte meg, és a fogyasztó a szolgáltatás teljesítését követően a felmondási jogának elvesztését elfogadta;
 • olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek árát és díját a vállalkozás nem tudja befolyásolni, és az elállási jog gyakorlásának nyitott határidejéig a globális piacok esetleges volatilitásától függ;
 • a nem anyagi jellegű digitális adathordozón keresztül nyújtott adattartalomra vonatkozóan, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes hozzájárulásával kezdte meg, és a fogyasztó egyidejűleg kijelentette, hogy az elállási jogának elvesztését tudomásul vette.
6.3. Garanciális feltételek

 • A Szolgáltatást jelenlegi formájában nyújtjuk, és nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része megfelel a Felhasználó követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak. Csak a Szolgáltatást nyújtjuk, annak hatékonyságát nem, így a kiemelt hirdetések során az állásajánlók és az álláskeresők közötti garantált kapcsolattartásért felelősséget nem vállalunk.
 • Semmilyen módon nem garantáljuk a Szolgáltatáson keresztül elérhető információkat.
 • Nem vállalunk garanciát a Szolgáltatás hibáiért, eredményeiért, elérhetőségéért és/vagy zavartalan működéséért, ha a hibák a telefonhálózat, telefonvonalak vagy online számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes hardverek nem megfelelő működéséből vagy meghibásodásából erednek, szoftverek, túlterhelt e-mail vagy internet.
 • A weboldal csak egy olyan platform, amely azt a célt szolgálja, hogy a felnőtt állásajánlatokról tájékoztatást adjon ki, és mindenki saját belátása szerint felvehesse a kapcsolatot a Szolgáltatáson keresztül a hirdetőkkel.
 • Felhasználóként kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a többi Tag által az adatlapjukon közzétett információk csak azt tükrözik, ahogyan saját magukat jellemzik. Javasoljuk, hogy ne feltételezze, hogy az Adatlapokon közzétett összes információ szükségszerűen helyes és pontos.
 • Nem ellenőrizzük minden egyes adatlapon és állásajánlatban az adatok helyességét és pontosságát, nem ellenőrizzük, hogy azok félrevezetőek-e. Nem erősítjük meg és nem garantáljuk, hogy az adatlapokon feltüntetett adatok helyesek, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az adatlapokon szereplő információk ellenőrzéséért.
 • Mielőtt az adatlapon közzétett információkra, vagy a Szolgáltatáson keresztül megszerzett információkra hagyatkozna, javasoljuk, hogy – saját költségén – tegyen meg minden tőle telhetőt a helyességük kivizsgálása érdekében.
 • Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatás 100%-ban elérhető lesz, de a tárhelyszolgáltatóval közösen mindent megteszünk a hiba elhárítása érdekében, legyen szó szerverről, internetről vagy műszaki hibákról.
 • Nem vállalunk garanciát a hirdetői adatok hitelességéért, de mindent megteszünk a hamis profilok nyomon követése és szűrése érdekében.

7. MEGSZŰNÉS

7.1. Indoklás vagy figyelmeztetés nélkül megszüntethetjük a webhelyhez való hozzáférését, ami az Önnel kapcsolatos összes információ elvesztéséhez és megsemmisüléséhez vezethet. A jelen Megállapodás minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva a felmondást is fenn kell tartania, a felmondás után is fennmarad, ideértve – korlátozás nélkül – a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, a garanciális felelősség kizárását, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

8. FELELŐSSÉG

8.1. A weboldal üzemeltetői nem ellenőrzik, felügyelik, nem vizsgálják vagy hitelesítik a harmadik felek webhelyeinek tartalmát, kommunikációját vagy képviseletét, ezért javasoljuk, hogy olvassa el bármely harmadik fél webhelyének feltételeit és adatvédelmi szabályzatát. hogy meglátogatod. Figyeljük és ellenőrizzük a felhasználó és a hirdető összes bejegyzését, azonban nem vállalunk felelősséget a felhasználók vagy hirdetők által közzétett tartalomért, kommunikációért vagy nyilatkozatokért.

8.2. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a szolgáltatás részeként közzétett információkkal vagy anyagokkal kapcsolatban a hitelesség, tartalom, teljesség, jogszerűség, megbízhatóság, zavartalan működés vagy elérhetőség tekintetében. Felhasználói magatartásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

9.1. Az Ön adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Maximális diszkréciót biztosítunk minden ügyfelünknek és felhasználónknak. Nem gyűjtünk személyes adatokat kereskedés, eladás vagy ajándékozás céljából. Adatvédelmi szabályzatunk itt érhető el!

10. A MEGÁLLAPODÁS VÁLTOZÁSAI

10.1. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk vagy lecseréljük a jelen Feltételeket azáltal, hogy a frissített feltételeket közzétesszük a Webhelyen. Az oldal bármely ilyen változtatás utáni további használata az új Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Kérjük, rendszeres időközönként tekintse át ezt a megállapodást a változások miatt. Ha nem ért egyet a jelen Megállapodás bármelyikével vagy a Megállapodás bármely módosításával, ne használja, ne érje el és ne folytassa a Webhely elérését, vagy azonnal hagyja abba a Webhely használatát.

11. ADATFELDOLGOZÁS

11.1. A red-life.net weboldal, annak aloldalai és egyéb oldalai adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatói megfelelnek a természetes személyek védelméről szóló szabályzatban a személyes adatok kezelése tekintetében, ezen adatok szabad áramlására vonatkozó előírásoknak, a 2016/679 (2016. április 27.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) rendelete és a hatályon kívül helyező 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az „Online Privacy Alliance” ajánlásai. Lásd: ADATVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓ.

12. JOGORVOSLAT

12.1. Ha bármilyen kifogása vagy panasza van, akkor a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben megadott elérhetőségeken fordulhat a céghez. A panaszokat írásban és minden esetben ingyenesen kezeljük.

12.2. Írásbeli panasz esetén a panaszt annak beérkezését követően kivizsgáljuk, és annak eredményéről a panasz közlésétől számított 30 napon belül írásos értesítést küldünk. Igény esetén elektronikus úton is tudunk értesítést küldeni.

12.3. Az írásbeli panaszokat – ideértve a személyes meghallgatásokon készült panaszokról készült jegyzőkönyveket is – és a panaszokra adott válaszokat öt évig archiváljuk. A megőrzési idő letelte után az adattároló eszközök (dokumentumok) selejtezésre kerülnek. A panasznyilvántartásban nyilvántartott személyes adatokat kizárólag a panaszkezelés és -elbírálás céljából használjuk fel.

12.4. Abban az esetben, ha panaszát részben vagy egészben elutasítják, vagy a panasz kivizsgálására meghatározott határidő nem vezetett eredményre, ügyét az alábbi hatóságokhoz, szervekhez fordulhat:

 • Hirdetőknek: Az Európai Unió területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfeleink az interneten keresztül vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos online vitarendezési platformot használhatják. Az online vitarendezési platform a következő linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 • Tagoknak: Online felületeken kötött szerződések esetén a fogyasztó igénybe veheti az Európai Unió által üzemeltetett online vitarendezési platformot is, amely az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr
 • Látogatók és felhasználók általában: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a lakóhelyük szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhatnak. A békéltető testület feladata a fogyasztó és a vállalkozás között a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos, valamint a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése, ill. a felek közötti szerződések teljesítése (fogyasztói jogviták). Ennek érdekében a békéltető testület megkísérli a felek kibékítését, eredménytelenség esetén döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költséghatékony érvényesítése érdekében.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A jelen Szerződés kizárólag köztünk és Ön között jön létre, harmadik feleket semmilyen szerződéses jog nem illeti meg, így harmadik személy nem jogosult a Szerződés teljesítésének érvényesítésére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik cégcsoportunk azon tagjaira, akiknek joguk van a Szerződést úgy teljesíteni, mintha mi tennénk azt. A jelen Szerződés megkötésével harmadik személyeknek a jelen Szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármely joga megszűnik, függetlenül harmadik személyek hozzájárulásától.

13.2. Ön nem ruházhatja át a jelen szerződést vagy a Szolgáltatással kapcsolatos jogokat harmadik személyre. Azonban jogosultak vagyunk a Szolgáltatással kapcsolatos és a jelen Szerződésből eredő jogaink vagy kötelezettségeink átruházására. Abban az esetben, ha jogaink átszállnak jogutódunkra, megszabadulunk a jelen Szerződésből eredő minden felelősségtől.

13.3. Abban az esetben, ha a weboldalon olyan gyanús tartalmat észlel, amely sérti az Ön szellemi tulajdonjogait, jogosult a jogsértésről hiteles okirattal vagy magánjellegű átruházási okirattal értesíteni bennünket, vagy kérheti tőlünk a jogsértő tartalom eltávolítását. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogsértés tárgyát és a jogsértést igazoló tényeket, a jogsértő adatok azonosításához szükséges adatokat, az Ön nevét, lakcímét, székhelyét, telefonszámát és e-mail címét.

13.4. Ha nem teszünk azonnali lépéseket az Ön jogsértő magatartása ellen, az nem jelenti azt, hogy megerősítjük a szerződésszegést, és nem ad alapot egyéb jogsértésre.

13.5. Jelen dokumentum tartalmazza a köztünk és Önök, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Abban az esetben, ha bármely illetékes hatóság a megállapodás egy részét vagy teljes szövegét végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek ítéli, a Szerződés többi része és rendelkezése érvényben marad és továbbra is érvényben marad.

13.6. A Szolgáltató a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése érdekében közreműködőt jogosult igénybe venni. A Szolgáltató teljes felelősséget vállal e fél jogsértő magatartásáért, mintha a Szolgáltató követte volna el a jogsértő magatartást.

13.7. Abban az esetben, ha a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy végrehajthatatlanná válik, ez nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének és részeinek érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát.

13.8. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a jelen ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKBŐL fakadó jogait nem gyakorolja, e jogok gyakorlásának elmulasztása nem minősül a jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról való lemondás csak abban az esetben érvényes, ha erre kifejezetten írásos nyilatkozatot tesznek. Az a tény, hogy a Szolgáltató nem ragaszkodik szigorúan az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valamelyikének vagy rendelkezésének egy alkalommal történő teljesítéséhez, nem jelenti az adott feltétel vagy rendelkezés szigorú teljesítéséről való lemondást a jövőben.

13.9. A Szolgáltató és a Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy vitáikat békés úton, peren kívül rendezzék.

13.10. Egyes országokban a jogszabályok eltérhetnek, vagy az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK különleges feltételeket és kiegészítéseket igényelhetnek. A Felhasználó/Látogató/Tag/Hirdető az Ön országára vonatkozó információkat az I. mellékletben találhat. Amennyiben nincs csatolva I. melléklet, az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK kiegészítések nélkül érvényesek.

13.11. Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2019. január 1-től hatályosak és visszavonásig érvényesek.

14. FELTÉTELEZÉSI IRÁNYELV, FELHASZNÁLÓI TARTALOM ELTÁVOLÍTÁSA

14.1. A felhasználó kérheti a hozzá tartozó Felhasználói tartalom eltávolítását az [email protected] e-mail címen. Ne feledje azonban, hogy a tartalom eltávolításra kerül az Ön fiókjából, de nem azon felhasználók fiókjából, akik esetleg a kérés dátuma előtt szereztek ilyen tartalmat. Ezenkívül tisztában kell lennie azzal, hogy egy vagy több másik felhasználó rendelkezhet másolatokkal vagy megjegyzésekkel az ilyen tartalomról, és semmilyen esetben sem tudjuk törölni azokat.

14.2. Jogi okok miatt a felhasználói tartalmak másolatait megőrizhetjük, amelyeket semmi esetre sem teszünk elérhetővé a nyilvánosság számára.