Az új német prostitúciós törvény magyar nyelven elérhető csak nálunk Magyarországon

2018 július 1-ével hatályba lépett a prostituáltak (szexmunkások) foglalkozását szabályozó, valamint a prostituáltként dolgozó személyek védelmét szolgáló törvény – (ProstSchG).

Ez a jövőben kötelez minden prostituáltat Németországban, foglalkozása gyakorlása közben a bejelentési igazolást, valamint az egészségügyi tanácsadáson való részvételt bizonyító igazolást magánál tartani. A törvény sok új jogot is biztosít a prostituáltak számára. Prostituáltaknak, akik a prostitúciót foglalkozásként szeretnék folytatni (pl. prostitúciós intézményekben,-rendezvényeken, - gépjárművekben és –közvetítőknél) így lehetőségük van arra, hogy létesítmény fenntartójától azok üzemeltetési koncepciójukat ismertessék. Mert a jövőben az ipart űzőknek cégüket hivatalosan engedélyeztetni kell. Ennek révén a prostituáltak tájékozódhatnak arról, hogy a cég a törvényesen előírt minimális követelményeknek megfelel-e, és azokat betartja-e.

Ehhez tartozik pld. az is, hogy minden szexuális szolgáltatásra szolgáló helyiségben be legyen kötve a vészjelzőrendszer. Visszaélések esetén az üzemeltetőt egészen engedélye megvonásáig szankciókkal és kemény pénzbírságokkal sújthatják.

További tájékoztatások a következő honlapon található: www.sozialministerium.baden-württemberg.de

A prostitúciót szabályozó és a prostituáltak védelmét szolgáló törvény az egész Németországban érvényes, és vonatkozik minden prostituáltként dolgozóra, ügyfeleikre és a prostitúciós ipart űzőkre, valamint foglalkoztatottjaikra. A két törvényről közelebbi tájékoztatás található a www.bmfsfj.de honlapon.

A vállalkozóként és az alkalmazásban álló prostituáltak szociális biztosítása

Prostituáltak dolgozhatnak vállalkozóként vagy függőségben foglalkoztatottként, tehát alkalmazott-ként egy munkaadónál. Amennyiben a prostituáltat alkalmazottként foglalkoztatják, akkor ő ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint bármely más munka-vállaló nő vagy férfi. Továbbá érvényesek rá a munkajog- és a  munkajog védelem  általános szabályai (pld. a folytatólagos bérfizetés betegség esetén, terhes- és szülőanyák védelme, munkaidőre és szabadságra, valamint felmondási határidőkre vonatkozó szabályozások, stb.), amelyekhez a munkaadóknak tartani kell magukat. Ezen túlmenően társadalombiztosításuk van, ahol be vannak jelentve és betegbiztosítási,- munkanélküliségi,- nyugdíj-biztosítási,- ápolási- és baleset biztosítási járulékot fizetnek. A munkaadóknak alkalmazottjaikat a társadalombiztosításnál be kell jelenteniük és felelősek azért, hogy a munkaadói- és a dolgozó által fizetendő járulékot befizessék. Aki vállalkozóként dolgozik, az önkéntesen lehet tag a társadalom-biztosítás egyes ágazataiban.

Külön szabályok érvényesek pld. (az un. Mini- jobban ill. a 450 Eurós) foglalkoztatásban részesülőkre.
A társadalombiztosítási kötelezettségre vonatkozóan a német Nyugdíj biztosítási Intézetnél (Deutsche Rentenversicherung) lehet tájékozódni a www.deutsche-rentenversicherung.de honlapon. A service-telefon a 0800 1000 4800 telefonszámon érhető el.

Betegbiztosítás:

Németországban általános betegbiztosítási kötelezettség van érvényben. A törvényes- és a magánbiztosítók csúcsszervezetének ismertetőjéből tájékozódni lehet a prostituáltak betegbiztosításáról. A tájékoztató több nyelvre lefordítva áll rendelkezésre. A füzetecske a www.bmfsfj.de internetcím alatt található.

Munkanélküliség elleni biztosítás:

A munkanélküliség esetére szóló biztosítás segít abban, hogy ha az ember munkanélkülivé válik, akkor hirtelen ne maradjon teljesen pénz nélkül.

Németországban minden munkavállaló és minden szakképzésben részesülő, akit nem csak a fizetési kötelezettség jövedelemhatára alatt foglalkoztatnak, kötelezően biztosítva van. További tájékoztatást a helyi “Jobcenternél” és a Munkaügyi Hivatalnál (Bundesagentur für Arbeit) lehet találni: www.arbeitsagentur.de oldalon.

Munkakeresők alapbiztosítása

Munkakeresők, ha nem jogosultak munkanélküli segélyre és létfenntartásukat nem tudják támogatás nélkül biztosítani, vagy ha valaki foglalkoztatottság

ellenére nem keres eleget a maga és hozzátartozói létfenntartásához, akkor bizonyos feltételek mellett munkakeresők alapbiztosítására (“Hartz IV”-néven is ismert) lehet jogosult.

Ez ügyben a helyi Jobcenterek illetékesek. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal a következö címen részletes tájékoztatással szolgál: www.arbeitsagentur.de

Prostituáltak adókötelezettsége

Prostituáltaknak, függetlenül attól, hogy vállalkozóként vagy alkalmazottként dolgoznak-e adót kell fizetniük. A szexuális szolgáltatásokból származó bevételek után (vállalkozóként) jövedelemadót, ill. (alkalmazottként) béradót kell fizetni.

Vannak más különböző adófajták is, amelyek prostituáltak számára lényegesek. Az egyéni vállalkozóként dolgozóknak pld. iparűzési adót is kell fizetniük.

Részletes tájékoztatást az illetékes adóhivatal ad: www.fa-baden-wuerttemberg.de

Segélynyújtás, támogatások

Baden-Württembergben minden prostitúcióban tevékeny személy felkeresheti a prostituáltak számára fenntartott tanácsadó helyeket (Beratungsstellen für Prostituierte in Baden- Württemberg). A tanácsadás költségmentes és névtelen. A tanácsadókban átfogó szociális tanácsadást kínálnak az élet különböző helyzeteire vonatkozóan és közvetlen krízismegoldásokat is. Emellett közvetítő szerepet is betöltenek más szakszolgálat felé és támogatást adnak a hivatalokkal való ügyintézésben. Tanácsadó központok Baden-Württembergben vannak Stuttgartban, Mann-heimben, Karlsruhéban, Freiburgban, Kehlben, Heil-bronnban és Ulmban. Vannak olyan tanácsadó központok is, amelyek első-sorban az emberkereskedés, a kizsákmányolás vagy a kényszerprostitúció áldozatainak tanácsadására ill. védelmére specializálódtak. Baden-Württembergben az emberkereskedés ellen létesített honlap www.aktiv-gegen-frauenhandel.de címen érhető el.

A szaktanács-adók közös honlapján 18 különböző nyelven nyújtanak információkat emberkereskedelem potenciális áldozatainak és hívják fel a figyelmet a tanácsadókban kapható lehetőségekre. Baden-Württembergben területi szinten is szép számmal van kínálat a szexualizált és a családon belüli erőszak áldozatai számára. Nők számára, akik szexualizált vagy a családon belüli erőszakot szenvedtek el, segélykérő telefonszámok, ill. a szaktanácsadó helyek kínálnak pszichoszociális és terápiai segítséget az áldozatok jogainak megóvásához és az akut ill. régebbi (szexualizált) erőszakélmények feldolgozásához. A tanácsadók kínálatát Baden- Württembergben összesen 42 védett intézmény (Frauen- und Kinderschutz-häuser) egészítik ki.

A Szociális- és Integrációs ügyek Minisztériumának honlapján átfogó tájékoztatás található az erőszakot megélt nők számára a területi segélynyújtási kínálatból a következő címen: www.sozialmimisterium.baden-wuerttemberg.de

Ezen kívül támogatást nyújt a „Nők elleni erőszak“ („Gewalt gegen Frauen“) segélytelefon. Az ingyen hívható telefonszámon 0800 116 016 országszerte 17 nyelven adnak névtelenül tanácsokat.

www.hilfetelefon.de

Elsősorban szükséghelyzetben levő terhes nők kaphatnak tanácsokat és segítséget a „Schwangere in Not“ segélytelefonon – ugyancsak a nap minden órájában, 17 nyelven a 0800 40 40 020 telefonszámon. www.bafza.de

Forrás: www.lrasbk.de