Csatlakozz a TELEGRAM csatornánkhoz, ahol a legjobb hirdetéseket, legújabb híreket, illetve fontos információkat osztunk meg!

profile img
alert icon
Figyelem!
alert icon
Belépési adataid, a profilodat és a feltöltött kreditedet egyaránt használhatod az összes RED-LIFE hirdetőoldalon és támogató oldalainkon is (red-life.hu, erotikusmunka.info, erotikusmunka.net).

Csatlakozz a TELEGRAM csatornánkhoz, ahol a legjobb hirdetéseket, legújabb híreket, illetve fontos információkat osztunk meg!

2019-12-01
(frissítve 1 éve)
5402
megtekintés

Az új német prostitúciós törvény magyar nyelven és magyarázatok hozzá

2018 július 1-ével hatályba lépett a prostituáltak (szexmunkások) foglalkozását szabályozó, valamint a prostituáltként dolgozó személyek védelmét szolgáló törvény – (ProstSchG). A cikk tetején kiragadunk pár fontos részletet és magyarázatot írunk hozzá és alul bemásoljuk a hivatalos törvény szövegét magyar nyelven, amit a bmfsfj.de oldalról töltöttünk le.

Ez a jövőben kötelez minden prostituáltat Németországban, foglalkozása gyakorlása közben a bejelentési igazolást, valamint az egészségügyi tanácsadáson való részvételt bizonyító igazolást magánál tartani. A törvény sok új jogot is biztosít a prostituáltak számára. Prostituáltaknak, akik a prostitúciót foglalkozásként szeretnék folytatni (pl. prostitúciós intézményekben,-rendezvényeken, - gépjárművekben és –közvetítőknél) így lehetőségük van arra, hogy létesítmény fenntartójától azok üzemeltetési koncepciójukat ismertessék. Mert a jövőben az ipart űzőknek cégüket hivatalosan engedélyeztetni kell. Ennek révén a prostituáltak tájékozódhatnak arról, hogy a cég a törvényesen előírt minimális követelményeknek megfelel-e, és azokat betartja-e.

Ehhez tartozik pld. az is, hogy minden szexuális szolgáltatásra szolgáló helyiségben be legyen kötve a vészjelzőrendszer. Visszaélések esetén az üzemeltetőt egészen engedélye megvonásáig szankciókkal és kemény pénzbírságokkal sújthatják.

További tájékoztatások a következő honlapon található: www.sozialministerium.baden-württemberg.de

A prostitúciót szabályozó és a prostituáltak védelmét szolgáló törvény az egész Németországban érvényes, és vonatkozik minden prostituáltként dolgozóra, ügyfeleikre és a prostitúciós ipart űzőkre, valamint foglalkoztatottjaikra. A két törvényről közelebbi tájékoztatás található a www.bmfsfj.de honlapon.

A vállalkozóként és az alkalmazásban álló prostituáltak szociális biztosítása

Prostituáltak dolgozhatnak vállalkozóként vagy függőségben foglalkoztatottként, tehát alkalmazott-ként egy munkaadónál. Amennyiben a prostituáltat alkalmazottként foglalkoztatják, akkor ő ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint bármely más munka-vállaló nő vagy férfi. Továbbá érvényesek rá a munkajog- és a munkajog védelem általános szabályai (pld. a folytatólagos bérfizetés betegség esetén, terhes- és szülőanyák védelme, munkaidőre és szabadságra, valamint felmondási határidőkre vonatkozó szabályozások, stb.), amelyekhez a munkaadóknak tartani kell magukat. Ezen túlmenően társadalombiztosításuk van, ahol be vannak jelentve és betegbiztosítási,- munkanélküliségi,- nyugdíj-biztosítási,- ápolási- és baleset biztosítási járulékot fizetnek. A munkaadóknak alkalmazottjaikat a társadalombiztosításnál be kell jelenteniük és felelősek azért, hogy a munkaadói- és a dolgozó által fizetendő járulékot befizessék. Aki vállalkozóként dolgozik, az önkéntesen lehet tag a társadalom-biztosítás egyes ágazataiban.

Külön szabályok érvényesek pld. (az un. Mini- jobban ill. a 450 Eurós) foglalkoztatásban részesülőkre.
A társadalombiztosítási kötelezettségre vonatkozóan a német Nyugdíj biztosítási Intézetnél (Deutsche Rentenversicherung) lehet tájékozódni a www.deutsche-rentenversicherung.de honlapon. A service-telefon a 0800 1000 4800 telefonszámon érhető el.

Betegbiztosítás:

Németországban általános betegbiztosítási kötelezettség van érvényben. A törvényes- és a magánbiztosítók csúcsszervezetének ismertetőjéből tájékozódni lehet a prostituáltak betegbiztosításáról. A tájékoztató több nyelvre lefordítva áll rendelkezésre. A füzetecske a www.bmfsfj.de internetcím alatt található.

Munkanélküliség elleni biztosítás:

A munkanélküliség esetére szóló biztosítás segít abban, hogy ha az ember munkanélkülivé válik, akkor hirtelen ne maradjon teljesen pénz nélkül.

Németországban minden munkavállaló és minden szakképzésben részesülő, akit nem csak a fizetési kötelezettség jövedelemhatára alatt foglalkoztatnak, kötelezően biztosítva van. További tájékoztatást a helyi “Jobcenternél” és a Munkaügyi Hivatalnál (Bundesagentur für Arbeit) lehet találni: www.arbeitsagentur.de oldalon.

Munkakeresők alapbiztosítása

Munkakeresők, ha nem jogosultak munkanélküli segélyre és létfenntartásukat nem tudják támogatás nélkül biztosítani, vagy ha valaki foglalkoztatottság

ellenére nem keres eleget a maga és hozzátartozói létfenntartásához, akkor bizonyos feltételek mellett munkakeresők alapbiztosítására (“Hartz IV”-néven is ismert) lehet jogosult.

Ez ügyben a helyi Jobcenterek illetékesek. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal a következö címen részletes tájékoztatással szolgál: www.arbeitsagentur.de

Prostituáltak adókötelezettsége

Prostituáltaknak, függetlenül attól, hogy vállalkozóként vagy alkalmazottként dolgoznak-e adót kell fizetniük. A szexuális szolgáltatásokból származó bevételek után (vállalkozóként) jövedelemadót, ill. (alkalmazottként) béradót kell fizetni.

Vannak más különböző adófajták is, amelyek prostituáltak számára lényegesek. Az egyéni vállalkozóként dolgozóknak pld. iparűzési adót is kell fizetniük.

Részletes tájékoztatást az illetékes adóhivatal ad: www.fa-baden-wuerttemberg.de

Segélynyújtás, támogatások

Baden-Württembergben minden prostitúcióban tevékeny személy felkeresheti a prostituáltak számára fenntartott tanácsadó helyeket (Beratungsstellen für Prostituierte in Baden- Württemberg). A tanácsadás költségmentes és névtelen. A tanácsadókban átfogó szociális tanácsadást kínálnak az élet különböző helyzeteire vonatkozóan és közvetlen krízismegoldásokat is. Emellett közvetítő szerepet is betöltenek más szakszolgálat felé és támogatást adnak a hivatalokkal való ügyintézésben. Tanácsadó központok Baden-Württembergben vannak Stuttgartban, Mann-heimben, Karlsruhéban, Freiburgban, Kehlben, Heil-bronnban és Ulmban. Vannak olyan tanácsadó központok is, amelyek első-sorban az emberkereskedés, a kizsákmányolás vagy a kényszerprostitúció áldozatainak tanácsadására ill. védelmére specializálódtak. Baden-Württembergben az emberkereskedés ellen létesített honlap www.aktiv-gegen-frauenhandel.de címen érhető el.

A szaktanács-adók közös honlapján 18 különböző nyelven nyújtanak információkat emberkereskedelem potenciális áldozatainak és hívják fel a figyelmet a tanácsadókban kapható lehetőségekre. Baden-Württembergben területi szinten is szép számmal van kínálat a szexualizált és a családon belüli erőszak áldozatai számára. Nők számára, akik szexualizált vagy a családon belüli erőszakot szenvedtek el, segélykérő telefonszámok, ill. a szaktanácsadó helyek kínálnak pszichoszociális és terápiai segítséget az áldozatok jogainak megóvásához és az akut ill. régebbi (szexualizált) erőszakélmények feldolgozásához. A tanácsadók kínálatát Baden- Württembergben összesen 42 védett intézmény (Frauen- und Kinderschutz-häuser) egészítik ki.

A Szociális- és Integrációs ügyek Minisztériumának honlapján átfogó tájékoztatás található az erőszakot megélt nők számára a területi segélynyújtási kínálatból a következő címen: www.sozialmimisterium.baden-wuerttemberg.de

Ezen kívül támogatást nyújt a „Nők elleni erőszak“ („Gewalt gegen Frauen“) segélytelefon. Az ingyen hívható telefonszámon 0800 116 016 országszerte 17 nyelven adnak névtelenül tanácsokat.

www.hilfetelefon.de

Elsősorban szükséghelyzetben levő terhes nők kaphatnak tanácsokat és segítséget a „Schwangere in Not“ segélytelefonon – ugyancsak a nap minden órájában, 17 nyelven a 0800 40 40 020 telefonszámon. www.bafza.de

Forrás: www.lrasbk.de

A prostituáltak védelméről szóló új törvény (Das neue Prostituiertenschutzgesetz)

A prostituáltak aktuális jogi helyzete Németországban (Die aktuelle rechtliche Situation von Prostituierten in Deutschland)

Csak az tudja érvényesíteni jogait, aki ismeri is őket. Németországban 2017. július 1-jétől új szabályok érvényesek a prostituáltakra és a prostitúcióval kapcsolatos vállalkozásokra. Az új szabályozások egyik célja az, hogy a prostituáltként dolgozók tájékozottabbak legyenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban, jogtudatosabbá váljanak jogaik érvényesítéséhez, és szükség esetén segítséget kérjenek.

A következőkben a prostituáltakra vonatkozó legfontosabb szabályozásokat mutatjuk be.

Németországban alapvetően megengedett az önkéntesen gyakorolt prostitúció. A prostitúció olyan díj ellenében nyújtott szexuális szolgáltatás, tehát szexuális tevékenység, amely során a tevékenységet folytató személyen kívül legalább még egy személy jelen van. A prostitúciót „szexmunkának” is nevezik. A prostitúciót végző személynek a törvény szerint legalább 18 évesnek kell lennie. Kiskorúak számára tilos a prostitúció gyakorlása. Egész Németország területén tilos a prostituáltak kerítése és kizsákmányolása, valamint a kényszerprostitúció, az emberkereskedelem és a kiskorúak szexuális kihasználása. Ezek megszegése bűncselekménynek minősül.

A prostitúcióról szóló törvény és a prostituáltak védelméről szóló új törvény egész Németország területén minden prostituáltra, ezek minden ügyfelére, és a prostitúcióval kapcsolatos vállalkozások valamennyi üzemeltetőjére vonatkozik. A törvénnyel kapcsolatban a https://www.bmfsfj.de/prostschg és a https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/prostitutionsgesetz--prostg-/80770. hivatkozáson kaphat részletes tájékoztatást.

Az, hogy az adott prostituáltnak mely törvényeket és szabályozásokat kell ismernie, többek között attól függ, hogy a prostituált vállalkozóként vagy alkalmazottként dolgozik-e, illetve hogy Németország melyik tartományában vagy melyik településén folytatja a tevékenységet. Tartományi rendeletben vagy ún. korlátozás alatt álló területi rendeletben hozhatnak olyan szabályt, hogy az adott településen vagy a terület bizonyos részén nem engedélyezett a prostitúció. Németország néhány tartományának kisebb településein általánosan tilos a prostitúció. Bejelentkezés alkalmával, vagy ha a prostituált első alkalommal akar más településen dolgozni, érdemes tájékozódnia a helyi illetékes hatóságnál az adott regionális feltételekről.

A prostitúcióról szóló törvény (Das Prostitutionsgesetz)

A prostitúcióról szóló törvény 2002 óta létezik. Az eltelt időben a prostituáltak jogi helyzete jelentősen javult. A prostituáltak azóta jogosultak arra, hogy követeljék az ügyfelektől a kialkudott szolgáltatási díj megfizetését, illetve hogy szükség esetén pert indítsanak bíróságon. Az ügyfél nem tagadhatja meg a pénz megfizetését például arra hivatkozva, hogy nem volt megelégedve a szolgáltatással.

A hatályba lépés óta jogilag érvényesen is lehet munkaszerződést vagy egyéb szerződést kötni prostituáltak és üzemeltetők, pl.: bordélyház- vagy eszkortügynökség-üzemeltető között. A szerződések csak akkor érvényesek, ha a jogszabályi rendelkezéseket betartják, valamint ha nem sértik a prostituáltak jogait.

„Korlátozott utasításjog” (Eingeschränktes Weisungsrecht)

A prostitúcióval kapcsolatos vállalkozás üzemeltetője munkaszerződésben meghatározhatja, hogy a prostituáltnak mikor és hol kell dolgoznia. Az üzemeltetők például a helyszínek használatára vonatkozóan is meghatározhatnak szabályokat. Azt azonban nem szabad előírniuk, hogy a prostituáltaknak kinek és hogyan kell szexuális szolgáltatást nyújtaniuk. Ezt „korlátozott utasításjognak” nevezzük.

A prostituáltaknak ezenkívül mindig jogukban áll elutasítani vagy megszakítani a szexuális szolgáltatást, akkor is, ha a szolgáltatásban előzőleg megegyeztek. Az ügyfél nem követelheti a szolgáltatást, de nem is kell érte fizetnie, ha nem kapta meg.

A prostituáltak védelméről szóló törvény (Das Prostituiertenschutzgesetz)

A prostituáltak védelméről szóló törvény 2017. július 1. óta érvényes.

Bejelentkezési kötelezettség (Anmeldepflicht)

A prostituáltaknak 2017. július 1. óta személyesen be kell jelenteniük tevékenységük végzését. Aki újként kezdi a tevékenységet, csak akkor dolgozhat, ha regisztrálta magát. Ez a bejelentési kötelezettség mindenki számára érvényes, aki szexuális szolgáltatást nyújt.

A bejelentés során a prostituáltakat tájékoztatják jogaikról és kötelezettségeikről, illetve az egészségügyi és társadalmi tanácsadási lehetőségeikről, valamint arról, hogy vészhelyzetekben hogyan tudnak segítséget kérni.

Ezt a célt szolgálja a regisztrációkor a tájékoztató és tanácsadó beszélgetés is. A beszélgetést bizalmasan, valamint olyan nyelven kell folytatni, amelyet a tanácsadáson részt vevő személy ért. Ehhez a hatóság tolmácsot rendelhet ki. A beszélgetésen csak akkor lehet jelen más személy is, ha abba a regisztráló hatóság és a tanácsadáson részt vevő személy is beleegyeznek.

Annak a helynek a hatósága az illetékes, ahol a prostituált túlnyomórészt dolgozni szeretne. Az érintettek az állampolgárok számára létesített hivataloknál (Bürgerbüro), az egészségügyi hivataloknál vagy az adott város/járás weboldalán tájékozódhatnak arról, hogy melyik hatóság illetékes az esetükben. Ha a prostituált a tevékenységet több városban vagy tartományban szeretné űzni, azt a regisztrációkor be kell jelentenie. Ezeket a helyeket bejegyzik a regisztrációs igazolásba. Ha később a regisztráló a tevékenységét új helyen kívánja folytatni, azt be kell jegyeztetnie. Ha a regisztráló például egy különleges alkalomból előre nem tervezett módon egy másik helyen dolgozik, ezt utólag be kell jelentenie.

A prostituáltak a bejelentkezéskor tájékoztatást kapnak a jogaikról és kötelezettségeikről, az egészségügyi és társadalmi tanácsadást illető lehetőségeikről, valamint arról, hogy vészhelyzetekben hogyan, pl. mely segélyhívószámokon tudnak segítséget kérni.

Regisztrációs igazolás (Anmeldebescheinigung)

A regisztrálásról igazolást állítanak ki. Ezt a prostituáltaknak a munkájuk során mindig maguknál kell tartaniuk, illetve a bordélyüzemeltető vagy az eszkortügynökség tulajdonosa kérésére vagy hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatniuk. A regisztrációs igazolás Németországban alapvetően mindenütt érvényes. A tartományok ezeken felül még saját szabályozásokat is hozhatnak arról, hogy hol érvényes a bejelentkezés.

A regisztrációs igazolás 21 év felettiek számára két évig, 21 év alattiak számára egy évig érvényes. A valódi néven kiállított regisztrációs igazolás mellé ki lehet állíttatni a hatósággal ún. „aliasigazolást” is. Ebbe a valódi név helyett szabadon választható, tehát aliasnevet (pl.: munkahelyen használt nevet, álnevet) jegyeznek be, valamint a lakcímet sem tüntetik fel. Egy ilyen aliasigazolás anélkül igazolhatja a regisztrációt, hogy az üzemeltető pl. a regisztráló valódi személyazonosságát vagy lakhelyét megismerné.

A regisztráló hatóság (Anmeldebehörde) nem adhat ki regisztrációs igazolást akkor, ha
– a prostituált 18 évnél fiatalabb,
– a prostituált 21 évnél fiatalabb, és ha más személyek utasították őt a prostitúció tevékenységének felvételére vagy folytatására,

– a prostituáltat rákényszerítették a prostitúció tevékenységének felvételére vagy folytatására,
– a prostituált terhes, és a következő hat héten belül szül.

Egészségügyi tanácsadás (Gesundheitliche Beratung)

A regisztrációt megelőzően az érintettnek el kell mennie egészségügyi tanácsadásra. A tanácsadást legtöbbször az egészségügyi hivatal (Gesundheitsamt) nyújtja, de egyes tartományokban más hatóság is végezheti. Az egészségügyi tanácsadásról a helyi egészségügyi hivatalnál lehet érdeklődni.

Az egészségügyi tanácsadásokon leginkább olyan témákról esik szó, mint a betegségek elleni védekezés, a terhességmegelőzés és a fogamzásgátló módszerek, illetve az alkohollal és a kábítószerrel való visszaélés kockázatai. Fontos! A beszélgetés bizalmas, az ott elhangzó információkat nem adják tovább másnak. A tanácsadás keretében más dolgokról is lehet beszélni, pl. ha valaki nem tudja, mi tévő legyen, valamint tanácsra és segítségre van szüksége. Amennyiben a prostituált egyáltalán nem tud vagy nem tud jól németül, ott lehet vele valaki, aki fordít számára, de csak akkor, ha ehhez a hatóság és az érintett is hozzájárul. Ilyen esetben is bizalmas marad a beszélgetés.

Az egészségügyi tanácsadás után a prostituált névre szóló igazolást kap. Erre a bejelentkezéshez van szükség. Az egészségügyi tanácsadást 12 havonta meg kell ismételni. A 21 évnél fiatalabb prostituáltaknak 6 havonta kell megismételniük a tanácsadást.

A prostituáltnak az egészségügyi tanácsadásról kiállított igazolást is magánál kell tartania a munka során. Aki szeretné, hogy a tanúsítványon ne az igazi neve szerepeljen, az kaphat aliasnévre kiállított igazolást is. Az egészségügyi és regisztrációs igazoláson szereplő aliasnévnek meg kell egyeznie.

Óvszerhasználati kötelezettség (Kondompflicht)

Minden közösülés alkalmával, legyen az orális, anális vagy vaginális, óvszert kell használni. A prostituáltak jogosultak az óvszer használata nélküli közösülés megtagadására. A prostitúcióval kapcsolatos vállalkozásoknak felhívást kell kifüggeszteniük az óvszerhasználati kötelezettségről. Az óvszert nem használó ügyfeleknek pénzbírsággal kell számolniuk. Az üzemeltetők és a prostituáltak nem reklámozhatják a védekezés nélküli közösülést.

A prostitúcióval kapcsolatos vállalkozásokra vonatkozó engedélyek (Erlaubnis für Prostitutionsgewerbe)

Aki prostitúcióval kapcsolatos vállalkozást kíván üzemeltetni, annak szüksége van hatósági engedélyre. Prostitúcióval kapcsolatos vállalkozásnak minősülnek például a bordélyok és az ehhez hasonló üzletek (pl.: a szauna- vagy nudista klubok, a bordélyházak vagy prostituáltházak), a prostitúciós járművek (pl. lakókocsiban végzett prostitúciós tevékenység), a prostitúciós rendezvények (pl. céges szexpartik) és a prostitúcióközvetítő tevékenységek (pl. eszkortügynökségek).

Rendszerint prostitúcióval kapcsolatos vállalkozásnak minősül az a lakás is, amelyben a prostituált egy vagy több kollégával együtt rendszeresen vagy akár csak alkalmanként dolgozik. Ehhez engedélyt kell kérni, az egyik személynek pedig magára kell vállalnia az üzemeltetői kötelezettségeket.

A hatóság ellenőrzi az engedély kiállításához, hogy az adott személy kellő megbízhatósággal rendelkezik-e a prostitúcióval kapcsolatos vállalkozás vezetéséhez. A vállalkozásnak teljesítenie kell a törvényben meghatározott feltételeket. Például megfelelő higiéniai berendezésekkel kell rendelkeznie a prostituáltak és ügyfeleik számára. Lehetőséget kell biztosítani segélyhívásra azokban a szobákban, amelyekben szexuális szolgáltatásokat végeznek, illetve a munkára használt szobákat nem lehet hálószobaként vagy nappaliként használni. A bíróság a lakásokban végzett prostitúcióval kapcsolatos vállalkozás esetén eltekinthet néhány követelménytől.

Ha fennáll az emberek kizsákmányolásának gyanúja, a lakás nem kap engedélyt, vagy a kiadott engedély visszavonható. Az engedély megszerzéséhez működési elveket kell bemutatni. A prostituáltaknak jogában áll ebbe betekinteni. Ebből értesülhetnek arról, hogy a vállalkozást engedélyezték-e, illetve hogy teljesítette-e a törvényben meghatározott feltételeket.

Az üzemeltetőknek ezenkívül gondoskodniuk kell arról, hogy a prostituáltak, az ügyfelek és a vállalkozásban részt vevő egyéb személyek biztonsága és egészsége biztosítva legyen. A prostituáltaknak jogukban áll, hogy óvszerrel, síkosítóval stb. felszerelt munkavégzésre használt szobát kapjanak.

Az üzemeltetők csak olyan prostituáltakat alkalmazhatnak, akik érvényes regisztrációs igazolással rendelkeznek. Ezenkívül mindig lehetőséget kell adni a prostituáltak számára, hogy tanácsadási szolgáltatást vegyenek igénybe, akár a munkaidő alatt is. A prostituáltak ragaszkodhatnak ahhoz, hogy munkaszerződésüket vagy egyéb szerződéseiket írásba foglalják. Ugyanez vonatkozik a kifizetések, pl. a lakbér nyugtáira is. Az üzemeltetők nem

követelhetnek a prostituáltaktól aránytalanul magas lakbért (uzsoralakbér), valamint semmilyen aránytalanul magas díjat.

Utasítási tilalom (Weisungsverbot)

A törvény védi a prostituáltakat és a szexuális önrendelkezésre való jogukat az ún. utasítási tilalommal. A tilalom azt mondja ki, az üzemeltetők nem írhatják elő a prostituáltaknak, hogyan és milyen mértékben kell szexuális szolgáltatást nyújtaniuk. Az ezzel kapcsolatos megállapodás kizárólag a prostituáltak és az ügyfelek között jöhet létre. Ebből az következik, hogy az árakban a prostituáltak és ügyfeleik állapodnak meg. A prostituáltakat tilos korlátozni személyes jogaikban. Így tehát például nem kényszeríthetik őket arra, hogy meztelenül dolgozzanak, illetve tilos elvenni tőlük a személyazonosító okmányaikat.

Az önálló vállalkozóként és alkalmazottként tevékenykedő prostituáltak társadalombiztosítása (Die soziale Absicherung von selbstständigen und angestellten Prostituierten)

A prostituáltak dolgozhatnak önálló vállalkozóként vagy munkáltatónál alkalmazottként. A munkáltató például lehet a prostitúcióval kapcsolatos vállalkozás (klub, bordély, ügynökség stb.) üzemeltetője. A legtöbb prostituált vállalkozóként dolgozik.

Amennyiben a prostituáltak alkalmazottak, ugyanazok a jogaik és kötelezettségeik vannak, mint más munkavállalónak. Ezenkívül érvényesek rájuk a munkajog és munkabiztonság általános rendelkezései is (pl.: fizetett betegszabadság betegség esetén, anyasági védelem, a munkaidőre és a szabadságra vonatkozó szabályozások, felmondási idők stb.), amelyeket a munkáltatóknak be kell tartaniuk.

A prostituáltak ezenkívül társadalombiztosítással is rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy be kell jelenteni őket a társadalombiztosítási rendszerbe, illetve fizetni kell utánuk az egészség-, a munkanélküliségi, a nyugdíj-, az ápolási és a balesetbiztosítást. A munkáltatóknak be kell jelenteniük az alkalmazottakat a törvényes társadalombiztosítási rendszerbe, illetve kötelesek megfizetni a munkáltatói és a munkavállalói járulékokat. A járulékok a bevételek mértékéhez igazodnak, amelyekhez a munkáltatók és az alkalmazottak közösen járulnak hozzá.

Aki vállalkozóként dolgozik, önkéntesen tagja lehet a társadalombiztosítás egyes ágainak.

A kötelező társadalombiztosításra vonatkozó bármely kérdés esetén az érintettek a német nyugdíjbiztosítási rendszer oldalán (http://www.deutsche-rentenversicherung.de/) találnak további tájékoztatást. Az ügyfélszolgálat a 0800 1000 4800 telefonszámon érhető el.

Különleges szabályok vonatkoznak például a csekély mértékben foglalkoztatott személyekre (pl. a mini, ill. 450 eurós munkák).

A Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) is ad telefonon tájékoztatást a társadalombiztosításokról (hétfőtől csütörtökig 8:00 és 20:00 között érhető el). A www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html hivatkozáson minden terület mellett fel van tüntetve a vonatkozó területet kapcsoló mellék. Tájékoztató jellegű áttekintést nyújt a Szövetségi Munkaügyi Minisztérium (Bundesarbeitsministerium) tartalomjegyzéke: https://www.bmas.de/DE/Infos/Sitemap/sitemap.html

Egészségbiztosítás (Krankenversicherung)

A magán egészségbiztosítással rendelkezőknek magán ápolási biztosítást kell kötniük. Bárkivel előfordulhat, hogy sürgősen orvosi segítségre van szüksége, ezért nagyon fontos az egészségbiztosítás, még akkor is, ha az adott személy csak átmenetileg él és dolgozik Németországban. Németországban kötelező az általános egészségbiztosítás. Ez azt jelenti, hogy a Németországban lakhellyel rendelkező minden személynek rendelkeznie kell vagy állami, vagy pedig magán egészségbiztosítási pénztárnál kötött betegbiztosítással.

Az érintettek az állami és a magán egészségpénztárak csúcsszervezetének útmutatójában tájékozódhatnak a Németországban tevékenységet folytató prostituáltak egészségbiztosításáról. A tájékoztató több nyelven is rendelkezésre áll. Az útmutatót a következő hivatkozáson találja: https://www.bmfsfj.de/blob/117146/4d883253751e3aa63599b78b7944f745/ merkblatt-krankenversicherung-de-data.pdf

További információk közvetlenül a helyi egészségbiztosítási pénztáraknál kaphatók.

Ápolási biztosítás (Pflegeversicherung)

Az ápolási biztositás az ápolásra szorulókon segít. Ez a biztosítási forma Németországban kötelező. Automatikusan rendelkezik ápolási biztosítással az, aki rendelkezik állami egészségbiztosítással. Az ápolási biztosítás az ápolást végző hozzátartozónak is segít. Erre vonatkozóan a következő hivatkozáson találhatók információk: www.wege-zur-pflege.de

A német Szövetségi Egészségügyi Minisztérium a http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online- ratgeber-pflege.html hivatkozáson nyújt tájékoztatást az ápolási biztosításról.

Munkanélküliségi biztosítás (Arbeitslosenversicherung)

A munkanélküliségi biztosítás arra szolgál, hogy munkanélkülivé váláskor a biztosított ne maradjon hirtelen pénz nélkül. Németországban minden olyan munkavállaló és szakképzésben részt vevő rendelkezik állami biztosítással, aki nem tartozik a csekély mértékben foglalkoztatottak körébe.

További információk a helyi munkaügyi központtól vagy a Szövetségi Munkaügyi Ügynökségtől (Bundesagentur für Arbeit) awww.arbeitsagentur.de hivatkozáson érhetők el. Sok tanácsadói iroda is jól felkészült ebben a témában, és segítséggel szolgálhat a kérvények benyújtásánál és más kérdésekben. A munkanélküliségi biztosítás hozzájárulásaiból fizetik az álláskeresési járadékot és a munkanélküli ellátást. Az álláskeresési járadékot a korábbi bruttó bér mértéke alapján határozzák meg. Az álláskeresési járadék juttatásának időtartama attól függ, hogy az adott személy hány éves, és mennyi ideig volt tevékeny korábban járulékfizetésre kötelezett módon.

Aki munkanélkülivé válik, az ezen kívül igényt tarthat arra, hogy támogassák új állás keresésében. A Szövetségi Munkaügyi Ügynökség és a helyi munkaügyi ügynökségek munkahelyeket közvetítenek, valamint különböző támogatásokat, például szakképzéseket nyújtanak. Ezek az ügynökségek azonban nem közvetítenek munkahelyeket a prostitúció területén, sem más tevékenységeket az erotikaszektorban. Senkitől sem várható el, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen, ha a személy ezt nem szeretné, és senkinek sem származhat hátránya abból, mert nem fogad el ilyen állásajánlatot.Részletes tájékoztató: http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeldAlapellátás munkakeresők számára (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Aki munkát keres, de nem tart igényt álláskeresési járadékra, és aki segítség nélkül nem tudja biztosítani saját maga számára a megélhetését, valamit az a dolgozó személy, aki nem keres eleget ahhoz, hogy saját maga és hozzátartozói megéljenek, bizonyos feltételek mellett igényt tarthat a munkanélküliek számára biztosított alapellátásra (ún. „Hartz IV”). Erre vonatkozóan a helyi munkaközpont illetékes. Az alapellátáshoz a megélhetési ellátások (munkakeresési járadék II, az ellátásra jogosult keresőképtelenek szociális támogatása), illetve a tanácsadási, közvetítési, és a munkaerőpiacra történő integrációt segítő ellátások tartoznak.

Ilyen például a gyermekgondozás, hogy a gyermek gondviselője dolgozni mehessen vagy képzést végezhessen, vagy a pszichoszociális tanácsadás, amelynek célja, hogy az adott személy később munkát vállalhasson.Azok a személyek is kaphatnak alapellátást és támogatást, akik korábban vállalkozóként dolgoztak.Aki például nem szeretne tovább prostituáltként dolgozni, bizonyos feltételek mellett kaphat támogatást a munkaügyi központtól. Ugyanez érvényes az igénylő saját maga és gyermekei számára biztosított megélhetési ellátására, illetve a különböző olyan támogatásokra, amelyek célja, hogy az érintett munkára alkalmas állapotban kerüljön a munkaerőpiacra. Nem szükséges megindokolni, hogy valaki miért nem akar tovább a prostitúcióiparban dolgozni.

A menekültekre különleges szabályok vonatkoznak. Az alapellátáshoz való hozzáférés függ pl. a tartózkodási engedély típusától, illetve attól, hogy az érintett korábban mennyi időt dolgozott Németországban, vagy mennyi ideig látta el magát önállóan.

Részletes tájékoztató: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/infos-rund-um-finanzielle-leistungen

Sok, prostituáltak számára létesített tanácsadói iroda is jól felkészült ebben a témában, és segítséget tud nyújtani a kérelem benyújtásában és a további kérdésekben.Nyugdíjbiztosítás (Rentenversicherung)

A nyugdíjat az állami nyugdíjbiztosító fizeti a biztosítottak számára és Németországban ez a legfőbb nyugdíjbiztosítási forma. A nyugdíjbiztosító ezenkívül a munkába való ismételt beilleszkedést is támogatja. A nyugdíjbiztosító pénzügyi támogatást is nyújt a nyugdíjkorhatár elérése előtt, ha az érintett egészségügyi okokból többé nem teljes mértékben munkaképes, továbbá a házastárs elhalálozásakor, vagy ha fiatalok elvesztik a szüleiket.

Ezenkívül fizeti a szakmai rehabilitációs intézkedéseketis. Nyugdíjasok esetében megfizeti a munkáltató a részét az egészség- és ápolási biztosító felé. Szinte minden munkavállaló köteles járulékokat fizetni. A munkavállalók és a munkáltatók fele-fele arányban viselik a járulékfizetés terheit. További információk a https://www.deutsche-rentenversicherung.de hivatkozáson találhatókBalesetbiztosítás (Unfallversicherung)Minden alkalmazott rendelkezik kötelező balesetbiztosítással. A balesetbiztosítás fedezi a munkába járás közben történt és a munkahelyi balesetek, valamint a foglalkoztatás következtében bekövetkező megbetegedések költségeit. A balesetbiztosítás nyújt támogatást baleset után az orvosi kezeléssel és a gyógyászati rehabilitációval történő egézséghelyreállitáshoz.

Biztosítási esemény bekövetkezésekor ebből fizetik az alapellátást, a baleset után járó táppénzt, a nyugdíjat valamint az átképzés költségeit. A balesetbiztosítási járulékot teljes mértékben a munkáltató fizeti.

Az állami balesetbiztosítás támogatja azokat a prostituáltakat, akik munkavégzés során például balesetet szenvednek, amennyiben a prostituáltat prostitúcióval kapcsolatos vállalkozás vagy eszkortszolgáltatás keretében foglalkoztatják. Sokszor helyénvaló még utólag is tisztázni azt a kérdést, hogy a prostituált alkalmazott vagy önálló vállalkozó-e. Ha például a prostituált hivatalosan vállalkozóként regisztrált, de a valóságban alkalmazottként dolgozik, a munkáltatónak be kell jelenteni a prostituáltat balesetbiztosításra. A prostituáltak az előzetes bejelentés hiányának ellenére is élhetnek a balesetbiztosítás nyújtotta szolgáltatásokkal.

A prostituáltak adófizetési kötelezettségei (Die Steuerpflichten von Prostituierten)

A prostituáltaknak adót kell fizetniük attól függetlenül, hogy vállalkozóként vagy alkalmazottként dolgoznak.

A szexuális szolgáltatásokból származó bevételek (vállalkozók esetében) a személyi jövedelemadó, (alkalmazottak esetében) a jövedelemadó hatálya alá tartoznak. Ezeken kívül vannak más olyan adótípusok is, amelyek fontosak a prostituáltak számára. A vállalkozók pl. iparűzési adót is fizetnek.

A konkrét munkahelyzettől függ, hogy egy adott tevékenység önálló vállalkozói tevékenység-e vagy sem. A szerződésben használt megnevezés nem elegendő a minősítéshez. Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a munkaidőt, és akkor is kapnak alapfizetést, ha nincs ügyfelük. A vállalkozóként dolgozók magukra vállalják az üzleti kockázatot, saját állandó telephellyel rendelkeznek, illetve szabadon alakítják a tevékenységüket és munkaidejüket.

Aki tájékoztatást szeretne kapni, az az adott tartomány adóhatóságához vagy a helyi adóhivatalhoz fordulhat. A prostituáltak számára létesített tanácsadási irodák is segíthetnek ezzel kapcsolatban.

Adófizetési kötelezettség alkalmazottak számára (Steuerpflicht für Angestellte)

Bérből származó jövedelemadó mint személyi jövedelemadó

(Lohnsteuer als Einkommenssteuer)

Aki például bordélyban vagy bárban alkalmazottként dolgozik, adófizetői kötelességgel tartozó munkavállalónak számít. A munkáltatóknak be kell jelenteniük az alkalmazottakat a tevékenység megkezdésekor az adóhatóságnál. A munkáltató magánál tartja a bérből származó jövedelemadót, és továbbítja az adóhatóság számára. A naptári év végén, vagy ha a foglalkoztatás megszűnik, az alkalmazott jövedelemigazolást kap.

Működési költségek (Werbungskosten)

A prostituáltak a többi munkavállalóhoz hasonlóan működési adókedvezményben részesülhetnek a tevékenységük alapján felmerülő kiadásokra (pl.: munkahelyre való utazás, az egészségügyi hivatal által végzett vizsgálatok) vonatkozóan.

Adófizetési kötelezettség vállalkozók számára (Steuerpflicht für Selbstständige)

Személyi jövedelemadó (Einkommenssteuer)

Aki prostituáltként vállalkozó, olyan bevételre tesz szer, amely után adót kell fizetnie. Az ilyen bevételt vállalkozásból származó jövedelemnek nevezzük. Erre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely más vállalkozásra. Ez azt jelenti, hogy a tevékenység megkezdésekor be kell jelentkezni, és évente adóbevallást kell leadni. Az adók mértékének alapját a nyereség adja, ezért minden bevételt és kiadást fel kell jegyezni.

Ha a vállalkozónak kevés a bevétele, mentességet kap, és nem kell jövedelemadót fizetnie. A jövedelemadó-mentesség határa 2018-ban 9000 euró volt, 2019-ben pedig 9168 euró

Néhány német tartományban egyszerűsített eljárás vonatkozik az adókötelezettségre (pl. az ún. düsseldorfi eljárás).

Forgalmi adó (Umsatzsteuer)

A vállalkozóként dolgozó prostituáltaknak adott esetben forgalmi adót kell fizetniük. Nem kell forgalmi adót fizetni (jelenleg 19 százalék), amennyiben az előző évi jövedelem nem haladta meg az 17 500 eurót, illetve a következő évi jövedelem előreláthatólag nem fogja meghaladni az 50 000 eurót.

Iparűzési adó (Gewerbesteuer)

Az iparűzési adót a vállalkozás székhelye szerinti települések róják ki a vállalkozásokra. A vállalkozást üzemeltető prostituáltaknak is kell az elért nyereség után iparűzési adót fizetniük. Az iparűzési adó mértéke településenként változik, és alapvetően csak a meghatározott nyereség (évi több, mint kb. 24 500 euró) után kell megfizetni.

Szórakoztatásra kivetett adó (Vergnügungssteuer)

Néhány város és község szórakoztatásra kivetett adót ró ki a prostitúcióra. A vállalkozóként dolgozó prostituáltakat is érintheti ez az adótípus. Az adó mértékét a „rendezvény napjainak száma” vagy a „rendezvény területe” határozza meg.

Adóelőleg/adóbevallás (Steuervorauszahlung/Steuererklärung)

Az adóhivatal az elvárt vagy az eddig elért nyereségek alapján jövedelemadó- és iparűzésiadó-előleget határoz meg. Ezeket háromhavonta kell fizetni. Szükség esetén a forgalmi adóhoz is kell előleget fizetni. Az év letelte utánadóbevallást, valamint adott esetben a forgalmi- és iparűzési adó-bevallást is be kell nyújtani. Ezen bevallások alapján az adóhivatal adómegállapítási határozatokat készít. Ha valaki nem ad be adóbevallást, annak az adóhivatal fogja megbecsülni a nyereségét és a forgalmát.

Tanácsadási lehetőségek és kapcsolattartók (Beratungsangebote und Anlaufstellen)

Németország néhány városában vannak speciális tanácsadói irodák prostituáltak számára. Ezekben az irodákban meg lehet beszélni például az egészséggel és a megelőzéssel, a jogi szabályozásokkal, a társadalombiztosítással és a pénzügyi problémákkal kapcsolatos kérdéseket. Az érintett segítséget kaphat, ha krízishelyzetben van, vagy erőszak áldozata lett. Az irodákban támogatást kap az is, aki szeretne kiszállni a prostitúcióból. Gyakran több nyelven is elérhető a tanácsadás, amely ingyenes, bizalmas, és a legtöbb esetben anonim tanácsadásra is van lehetőség. A munkatársak jól képzettek, és tiszteletben tartják a tanácsadásra érkezőket. A régióban lévő tanácsadási irodákról és információs ajánlatokról az a hatóság tud iránymutatást adni, aki a regisztrációért vagy az egészségügyi tanácsadásért felelős.

Az alábbiakban áttekintés található azokról a kapcsolattartó helyekről, amelyek a szexmunkások szaktanácsadásához (bufas e.V.) tartoznak:

http://www.bufas.net/mitglieder

https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen/

Léteznek külön férfi prostituáltak számára létesített tanácsadási irodák is, amelyek listáját itt találja: www.aksdwordpresscom.wordpress.com.

Vannak olyan tanácsadási irodák, amelyek különösen az embercsempészetben, kizsákmányolásban vagy kényszerprostitúcióban érintettek védelmére és tanácsadására specializálódtak. Ezeknek a listáját, valamint további információt itt talál:

www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/

Támogatást nyújt ezeken kívül a „Nők elleni erőszak” segélyvonal. Az országos 08000 116 016 telefonszámon ingyenes, 17 nyelven elérhető, anonim tanácsadást kaphat.

https://www.hilfetelefon.de/

Vészhelyzetben tanácsot és segítséget nyújt különösen a terhes nők számára a „Terhesek vészhelyzetben” segélyvonal, amely ugyancsak éjjel-nappal, 17 nyelven elérhető. Ezt a 0800 40 40 020 telefonszámon érheti el.

https://www.schwanger-und-viele-fragen.de/de/

A Lola (www.lola-nrw.de) egy Észak-Rajna-Vesztfáliában működő alkalmazás és weboldal prostituáltak számára. A Lola tájékoztatást nyújt a legfontosabb témákkal kapcsolatban, tanácsadási irodákról nyújt tájékoztatást az Észak- Rajna-Vesztfáliában dolgozó prostituáltak számára, illetve fontos címeket tartalmazó navigációs rendszerrel rendelkezik.

Baden-Württembergben a prostituáltak a https://bleibsafe.info/de weboldalon kapnak tájékoztatást a törvényről, az illetékes bejelentkezési helyekről, az egészségügyi tanácsadást nyújtó irodákról és a tanácsadó központokról.

A www.dajeb.de hivatkozás alatt a Németországban különböző témákkal foglalkozó több, mint 14 000 tanácsadási iroda gyűjteménye található.

Egészségügyi tanácsadás (Beratung zur Gesundheit)

A HIV/AIDS és más szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban az AIDS- segítő irodához fordulhat a www.aidshilfe-beratung.de hivatkozáson. Itt segítséget kaphat, ha fél, hogy megfertőződött, vagy ha tudni szeretné, hogyan tud védekezni. Az ingyenes tanácsadás e-mailen, a tanácsadóval folytatott csevegésben, telefonon vagy személyesen is lehetséges. Az egészségügyi hivatalok ingyenesen vagy csekély díj ellenében kínálnak tesztet. A teszt során anonim maradhat, tehát nem kell megmondania a nevét. A http://www.aidshilfe.de/adressen hivatkozáson találja az összes teszthelyet.

Terhességi, védekezési és párkapcsolati tanácsadás (Beratung zu Schwangerschaft, Verhütung und Beziehung)

A mindenekelőtt menekültek számára létesült www.zanzu.de internetes portálon számos különböző nyelven, könnyen érthető és szemléletes tájékoztató található olyan témákkal kapcsolatban, mint a szexualitás, a terhesség, a védekezés, a párkapcsolatok és az érzelmek, a szexuális úton terjedő betegségek, illetve ezen témák jogi helyzete Németországban.

A terhes nők az interneten a www.schwanger-und-viele-fragen.de hivatkozáson kaphatnak tájékoztatást. A különösen fiatal terhes nők számára a www.schwanger-unter-20.de weboldal nyújt tájékoztatást és tanácsadást.

Az „Anya és gyermek – a születendő életek védelme szövetségi alapítvány”(Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens) segít vészhelyzetekben a terhes nőknek. Az alapítványtól bürokráciamentes úton kaphat kiegészítő pénzügyi támogatást, amellyel a gyermek életéről való döntést és a terhesség folytatását teszik könnyebbé. Részletes tájékoztatást kaphat a www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de hivatkozáson

Legújabb jelentkezések

EROTIKUS MUNKA AJÁNLÓK
Az EROTIKUS MUNKA AJÁNLÓ kizárólag a Red-Life hirdetőoldalakon található rendszeresen frissülő és kiváló feltételekkel rendelkező munkaajánlatok, ahol nem érhet meglepetés! Az itt található ellenőrzött és ajánlott hirdetőink hosszú évek óta hirdetnek ugyanolyan feltételekkel és elérhetőségeikkel, úgy gondoljuk ők maximálisan megbízhatóak minden téren.

Svájci tulajdonosnő várja érkezésed Luzern
+41 76 4
Mutasd
Üdvözöl a LEGUAN, Schaffhausen kantonban:
+36 70 2
Mutasd
Egy jól ismert Laufhaus vár
+41 79 5
Mutasd
6 kiváló helyen lévő svájci
+41 76 5
Mutasd
Londonban és környékén erotikus munka
+44 747
Mutasd
STUDIO ELITE - az igényes
+41 78 6
Mutasd
A Maximus csoport munkaajánlata: a
+43 660
Mutasd
Pearls Lounge - női vezetőség
+41 76 4
Mutasd
Svájc egyik középméretű városa rád
+41 79 3
Mutasd
A LOUNGE-139 az igényes lányok
+41 76 3
Mutasd

Ez történik a fórumon

Erotikus munka
videó hirdetések

Hasznosinformációk

számokban (statisztikák 1 hó - 3 hó -1 év)
Források: Google Analytics és webmestereszközök
16 102 +15%

egyedi magyar felhasználónk 67680 alkalommal használta a hirdetőoldalt az elmúlt hónap során!

36 307 +13%

alkalommal kattintottak ránk és 278727 alkalommal jelentünk meg a Google-ban összesen az elmúlt 3 hónap során!

149 995 +6%

alkalommal kattintottak ránk és 1110227 alkalommal jelentünk meg a Google-ban összesen az elmúlt 1 év alatt!

Alapfogalmak

Az erotikus munka olyan 18 éven felüli nők és férfiak által végzett munka, amikor vagy a szexmunkás a SAJÁT AKARATÁBÓL szexuális szolgáltatást végez pénzért vagy egyéb ellenszolgáltatásért, ezt hívjuk szexmunkának és rendszerint privát lakásokban, erotikus szalonokban, stúdiókban és éjszakai klubokban végzik, de manapság az escort munka is ide tartozik már. Az erotikus munkákhoz tartoznak olyan álláslehetőségek is, amikor szexuális szolgáltatás NEM TÖRTÉNIK, ezt hívjük szexmentes munkának, rendszerint a masszázs munka, sztriptíz táncos munka, hostess munka és webkamerás munka tartozik ebbe a kategóriába.

A legtöbben azt hiszik, hogy az escort munka egyértelműen szexmunkát jelent, pedig igazából személykísérés a jelentése, azaz az escort lányok szolgáltatásait olyan magányos, vagy szórakozni vágyó gazdag férfiak használják, akik magányosak és barátnőt szeretnének bérelni rövid távra. Az escort munka rendszerint drága szállodákba történik, amit outcall-nak nevezünk, mert ez esetben a vendég a hotelszobájába rendeli meg a társaságot. Léteznek VIP, vagy High Class escort lányok, akik kifejezetten drágák és csak a felső tízezer tudja megfizetni a szolgáltatásaikat, melyek közé tartozik többek közt a 'GFE, azaz barátnő élmény', ami azt jelenti, hogy az escortlány úgy viselkedik a vendéggel, mintha az igazi barátnője lenne.

Erotikus masszázs munka minden olyan erotikával fűszerezett, de masszázs jellegű állásajánlat, ahol a masszőr lányok a masszázson kívül extra szolgáltatást is nyújthatnak (kézi levezetés), de ez nem feltétlenül jellemzi ezeket a masszázs munkákat! Több típusát különböztetjük meg legyen szó a klasszikus sportmasszázsról, ami teljesen szexmentes, illetve erotika mentes munka, viszont a Red-Life oldalain általában a tantra masszázs munkával találkozol, ami egyfajta tantrikus élményt biztosító masszázs szolgáltatás, úgy is hívják, hogy a lélek érintése a testen keresztül! Minden esetben jelentkezéskor kérdezz rá a konkrét munkakörre, milyen masszázsról van szó és mik az elvárt szolgáltatások, így Te döntheted el, hogy mit vállalsz be!

Megbízható hirdetőoldal

Független és pártatlan hirdetőoldalként működünk és maximálisan ellenőrizzük az összes bekerülő tartalmat (hirdetések, hirdetők, fórum)

Legtöbb regisztrált tag

Jelenleg 82086 aktív regisztrált tagunk van és havonta 1030 új felhasználóval bővülünk, akik mind erotikus munkát keresnek vagy kínálnak. Csatlakozz Te is hozzánk!

100% diszkréció és biztonság

Maximális diszkréciót és biztonságot kínálunk a jelentkezőknek és hirdetőknek is. Számtalan biztonsági és ellenőrző funkciót használunk ennek érdekében.

Ellenőrzött, valós munkaajánlatok

Minden munkaajánlatot azonnal és szigorúan ellenőrzünk és kiszűrjük a valótlan, vagy gyanús hirdetéseket, mielőtt megjelennek az oldalon! Számunkra a Te biztonságod az első!

Hasznos hírek és funkciók

Hasznos és fontos információkkal szolgálunk az erotikus munka világából és kiváló funkciókat kínálunk a munkát keresőknek vagy kínálóknak is. Regisztrálj és jelentkezz be mindig!

Ellenőrzött / Nem ellenőrzött

3 féle jelvénnyel jelöljük az egyes hirdetések, hirdetők minősítését, melyek megjelennek a hirdetések kontakt dobozában, az összes hirdetés lista nézetében és a hirdető profilján is!

Regisztráció

Válassz egyedi felhasználónevet és számodra könnyen megjegyezhető jelszót. E-mail címed pontosan írd be, mert oda küldjük regisztrációs adataidat.

Felhasználónév

jelszó

jelszó újra

E-mail cím

Telefonszám

(nem kötelező)

vagy
azonnali belépés a közösségi oldaladdal
Már van felhasználói fiókod?
Jelentkezz be itt!
reg form userimg
reg form userimg
reg form userimg
reg form userimg

Már 82 086 felhasználónk van

Válassz egyedi felhasználónevet és számodra könnyen megjegyezhető jelszót. E-mail címed pontosan írd be, mert oda küldjük regisztrációs adataidat.

  • A fórum használata
  • Privát üzenetküldés a regisztrált tagok között
  • Kedvencekhez adás, hirdetésfigyelő
  • Gyorsított jelentkezés, elérhetőségeid automatikus kitöltése
  • Elérhetőségek lekérése ingyenes apróhirdetésből vagy felhasználó adatlapjáról
  • Titkos munka és hirdetési ajánlatok
  • Rejtett jelentkezők felfedése
A weboldalon található tartalmak, képek és szövegek erotikus jellegűek is lehetnek és kizárólag felnőtt látogatók számára készült, így a feltöltött tartalmak egyesek számára sértőek lehetnek. Az oldalon lévő tartalmakat felhasználóink helyezik el, így ezekért ők vállalják a felelősséget. Amennyiben nem múltál el 18 éves (egyes országokban 21 éves) vagy az oldal használata számodra jogszabályellenes, illetve sértő, akkor kérjük hagyd el az oldalt.
A TOVÁBB gomb megnyomásával belépsz az weboldalra és egyidejűleg kijelented, hogy betöltötted a 18 évet, illetve engedélyezed a cookie-k használatát a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.
Elfelejtetted a jelszavad?

Írd be a regisztrált e-mail címedet és kattints az 'Elküldöm' gombra! E-mailben kapsz tőlünk egy link-et, amire kattintva beállíthatod az új jelszavadat és azonnal beléphetsz!